Contact

Heeft u vragen? Lees eerst de Veel gestelde vragen.

Wilt u contact met één van onze medewerkers? U kunt ons bereiken via onderstaand formulier.

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
*:
 

 

 

 

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel ArtiestenSpot.com zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

ArtiestenSpot.com  ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ArtiestenSpot.com

ArtiestenSpot.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

ArtiestenSpot.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. ArtiestenSpot.com  behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste
informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van ArtiestenSpot.com

ArtiestenSpot.com  Maakt deel uit van mm5.nl

 

Privacystatement

ArtiestenSpot.com respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van onze ArtiestenSpot.com website en mobiele diensten zo veilig mogelijk gebeurt. ArtiestenSpot.com verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. De persoonsgegevens gebruikt ArtiestenSpot.com voor het aangaan en het uitvoeren van overeenkomsten, het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, fraudebestrijding, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden.

 

Adres

Artiesten Entertainment Spot
is een onderdeel van multimedia-solutions.nl